زمینه دوم

پروفیل چیست؟

what is profile؟
پروفیل PROFILE از نظر لغت به معنی مقطع ثابت و طول زیاد میباشد که در صنعت ساختمان سازی و ماشین سازی استفاده میشود، در ادامه شما را با مفاهیم و کاربرد پروفیل ،آشنا کرده و در پایین صفحه میتوانید استعلام قیمت کرده و سفارش پروفیل خود را ثبت کنید.

انواع پروفیل :

انواع پروفیل عبارتند از :

  1.  پروفیل های باز که شامل نبشی ، تیرآهن ، ناودانی، تسمه و میلگرد میشود.
  2. پروفیل بسته که شامل قوطی به همراه لوله میباشد.

کاربرد پروفیل :

بیشتر از پروفیل در صنعت ساختمان سازی و راه سازی استفاده میکنند و همچنین کاربرد بیشتر آن در ساخت درب و پنجره های آهنی هست.

شکل عمده پروفیل ها مربع و مستطیل میباشد که در قطعه های کوچک آن برای نرده های فلزی در و پنجره ها، راه پله ها ،پیاده روها و خیابان ها استفاده میشود، ولی از قطعه های بزرگتر پروفیل که به ستونی معروف میباشند در ساخت ستون و اسکلت فلزی کاربرد دارند.

کاربرد پروفیل :

  • استفاده در صنعت خودروسازی
  • استفاده در ساخت پایه صندلی و میز
  • استفاده در پوشش سقف سوله ها
  • ساخت کرکره های مغازه با بکارگیری از پروفیل ناودانی
پروفیل

قیمت پروفیل آبرو

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ تماس بگیرید  نامشخص
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ تماس بگیرید نامشخص

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی)

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۳۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران  تماس بگیرید نامشخص
۳ ۳۰*۳۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران  تماس بگیرید نامشخص
۴ ۴۰*۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران  تماس بگیرید نامشخص
۵ ۴۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران  تماس بگیرید نامشخص
۶ ۵۰*۵۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران  تماس بگیرید نامشخص
۷ ۶۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران  تماس بگیرید نامشخص
۸ ۶۰*۶۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران  تماس بگیرید نامشخص
۹ ۸۰*۴۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ کیلوگرم تهران  تماس بگیرید نامشخص

قیمت قوطی صنعتی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰*۲۰ ۲ ۵.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۲۰*۳۰ ۲ ۹.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۲۰*۲۰ ۲ ۷.۷ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۹ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۲۰*۳۰ ۲.۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۲۰*۴۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۳۰*۳۰ ۲.۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۱۹ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۴۰*۶۰ ۲.۵ ۲۴ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۲۹ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۴۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۹۰*۹۰ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۵۰*۱۰۰ ۲.۵ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۵۰*۱۰۰ ۳ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۵ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۳۹ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۶ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۷ ۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۵۶ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۸ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۴ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۹ ۱۲۰*۱۲۰ (ستونی) ۳ ۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳۰ ۱۳۰*۱۳۰ (ستونی) ۳ ۱۴۷ ۱۲ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص

قیمت پروفیل درب و پنجره

ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل کد محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۸ تماس بگیرید  نامشخص
۲ پروفیل لنگه دری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۸ تماس بگیرید نامشخص
۳ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۷ تماس بگیرید نامشخص
۴ پروفیل سپری ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۷ تماس بگیرید نامشخص
۵ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۵۰۹ تماس بگیرید نامشخص
۶ پروفیل چهارچوبی ۲ ۱۴.۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۵۰۹ تماس بگیرید نامشخص
۷ چهارچوب فلزی ساده ۲ ۲۴ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱ تماس بگیرید نامشخص
۸ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان ۸۶.۱۱ تماس بگیرید نامشخص
۹ چهارچوب فلزی فرانسوی ۲ ۲۶ ۶.۶ کیلوگرم انبار/ اصفهان ۸۶.۱۱ تماس بگیرید نامشخص
۱۰ چهارچوب فلزی نگینی ۲ ۳۰ ۶.۶ کیلوگرم اصفهان _ تماس بگیرید نامشخص

قیمت پروفیل و قوطی گالوانیزه

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۰*۲۰ ۲ ۸.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۲ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۶.۲ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۳ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۴ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۴.۴ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۵ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۸.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۶ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۲.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۰*۲۰ ۲.۵ ۱۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۸ ۴۰*۴۰ ۲.۵ ۲۰.۲۵ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۹ ۴۰*۸۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲.۵ ۳۰.۵ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲.۵ ۳۵.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲.۵ ۴۰.۶ ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت پروفیل زد (z)

ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید  نا مشخص
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید  نا مشخص
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید  نا مشخص
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید  نا مشخص
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید  نا مشخص
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید  نا مشخص
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید  نا مشخص

قیمت پروفیل c (سی پرلین)

ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۰ تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۳ ۴۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰ تماس بگیرید نامشخص
۳ ۳ ۴۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۰ تماس بگیرید نامشخص
۴ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰ تماس بگیرید نامشخص
۵ ۳ ۵۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۴۰ تماس بگیرید نامشخص

قیمت پروفیل و قوطی ستونی

ردیف سایز قوطی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۲۰۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۸ ۱۹۵ ۱۲ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۴۰*۱۴۰ ۳.۵ ۱۸۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۵۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۸ ۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۲.۶۵ ۱۴۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص