قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی انواع کارخانه های تولیدی را از ما بخواهید – شرکت آهن گستر بارمان

ناودانی چیست؟

ناودانی پروفیلی است با مقطع فولادی که از نورد بیلت هایی از جنس فولاد کربنی ساخته شده و شکل سطح مقطع آن از یک جان افقی و و دو بال عمودی به شکل حرف U انگلیسی تشکیل شده است. این پروفیل در گروه پروفیل های باز قرار می گیرد.از این پروفیل در مصارف صنعتی و ساختمانی بسیار استفاده می شود. ناودانی‌های ساخته شده ۳حالت دارند: پرسی ، که به وسیله پرس شکل مورد نظر را به آن می دهند.

کاربرد ناودانی :

شکل ظاهری ناودانی‌ها موجب شده که برای پروژه های ساختمانی ساختار برتر محسوب شوند، و این محصول برای قاب و پایه های بکار برده شده در ماشین آلات ، اسکلت کامیون ، چارچوب ، ترمیم بناهای معماری ، تشکیلات دریایی ، ساختمان ، تجهیزات ساخت و ساز و غیره بسیار مناسب می باشد.

استانداردهای ناودانی :

براساس کاربرد ناودانی به انواع ” C ” و ” U ” تقسیم بندی می شوند.به همین دلیل دو استاندارد ابعادی UPE و UPN وجود دارد. UPE برای نوع C با بالهای موازی بکار برده می شود وUPN برای نوع U با بالهای مخروطی بکار برده می شود. بعضی استاندارد ناودانی‌ها در کشورهای متفاوت به شرح زیر است:

UPE ناودانی اروپایی DIN-1026

استاندارد فرانسه NF A 45-255

استاندارد ناودانی مقاوم به خوردگی DIN EN ISO 12944-3

از کاربرد این نوع ناودانی‌ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بصورت تکی و یا جفت در باد بندها
  • به شکل تکی و دوبل در تیرها
  • به شکل جفت و به صورت قوطی در ستون ها
  • به شکل جفت در  ساخت خرپا

انواع ناودانی

ساده : ناودانی صنعتی و ساختمانی که از ورق گرم ساخته می شود و ممکن است براساس نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه گردد.این نوع در سایزهای ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ ساخته می شود. ارتفاع این نوع از۳۰ میلی متر شروع می شود و تا۴۰۰ میلی متر ادامه دارد و متغییر است و اکثراً برای ساخت پل های باربر و موارد دیگر بکار برده می شود.

مشبک این ناودانی از ورق گرم گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ساخته می شود ودر مصارف متفاوتی کاربرد دارند این نوع درمصارفی همچون تولید قفسه های فولادی مستحکم ، ساختمان های سبک فولادی ، نصب سنگ بصورت خشک و… استفاده می شود.

قیمت ناودانی کارخانه آریان فولاد

نام محصول طول سایز واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
ناودانی ۶۰۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۶ متری ۶۰۰۰*۱۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۱۲۰ آریان فولاد ۶ متری ۶۰۰۰*۱۲۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت ناودانی کارخانه ابهر

نام محصول طول سایز واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۰۰ ابهر ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۲۰ ابهر ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۲۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۴۰ ابهر ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۴۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۸۰ ابهر ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۸۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۶۰ ابهر ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۶۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۸۰ ابهر ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۸۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۸۰ ابهر ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۸۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۲۰۰ ابهر ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۲۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۲۰۰ ابهر ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۲۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت ناودانی اسپیرال

نام محصول طول سایز واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
ناودانی ۶۰۰۰*۶۰ اسپیرال ۶ متری ۶۰۰۰*۶۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۶۰ اسپیرال ۶ متری ۶۰۰۰*۶۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۵۰ اسپیرال ۶ متری ۶۰۰۰*۵۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۵۰ اسپیرال ۶ متری ۶۰۰۰*۵۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت ناودانی سپهر ایرانیان

نام محصول طول سایز واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
ناودانی ۳*۶*۳ سپهر ایرانیان ۶ متری ۳*۶*۳ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۴*۸*۴ سپهر ایرانیان ۶ متری ۴*۸*۴ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۵*۱۰*۵ سپهر ایرانیان ۶ متری ۵*۱۰*۵ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت ناودانی شکفته مشهد

نام محصول طول سایز واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
ناودانی ۶۰۰۰*۶۰ شکفته ۶ متری ۶۰۰۰*۶۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۸۰ شکفته ۶ متری ۶۰۰۰*۸۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۸۰ شکفته ۶ متری ۶۰۰۰*۸۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص

ناودانی نورد گرم تهران

نام محصول طول سایز واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
ناودانی ۶۰۰۰*۱۰۰ تهران ۶ متری ۶۰۰۰*۱۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰* ۱۰۰تهران ۶ متری ۶۰۰۰* ۱۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۶۰ تهران ۶ متری ۶۰۰۰*۶۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۶۰ تهران ۶ متری ۶۰۰۰*۶۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۸۰ تهران ۶ متری ۶۰۰۰*۸۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۸۰ تهران ۶ متری ۶۰۰۰*۸۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص

قیمت ناودانی ناب تبریز

نام محصول طول سایز واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۶۰ ناب ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۶۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۱۶۰ ناب ۶ متری ۶۰۰۰*۱۶۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۰۰ ناب ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری ۶۰۰۰*۱۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۲۰ ناب ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۲۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۱۲۰ ناب ۶ متری ۶۰۰۰*۱۲۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۴۰ ناب ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۴۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۱۴۰ ناب ۶ متری ۶۰۰۰*۱۴۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۸۰ ناب ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۸۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص

ناودانی مگا استیل

نام محصول طول سایز واحد محل بارگیری قیمت نوسانات
ناودانی ۶۰۰۰*۱۲۰ مگااستیل ۶ متری ۶۰۰۰*۱۲۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۰۰ مگااستیل ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۱۰۰ مگااستیل ۶ متری ۶۰۰۰*۱۰۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۲۰ مگااستیل ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۲۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۴۰ مگااستیل ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۴۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۱۲۰۰۰*۱۴۰ مگااستیل ۱۲ متری ۱۲۰۰۰*۱۴۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۱۴۰ مگااستیل ۶ متری ۶۰۰۰*۱۴۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۱۴۰ مگااستیل ۶ متری ۶۰۰۰*۱۴۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
ناودانی ۶۰۰۰*۶۰ مگااستیل ۶ متری ۶۰۰۰*۶۰ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص