قیمت ورق

نگاهی به بازار داغ ورق

ورق فولادی چیست؟

محصولات فولادی به شکلهای مختلف وارد بازار شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

 یکی از پرکاربردترین اشکال آن ورق است.

ورقهای فولادی با خواص فیزیکی و ساختار شیمیایی متفاوت،هرکدام برای مصارف خاصی

در صـنعت ساختمان،خودروســازی، پتـروشیمی و …. مورد بـهره بـرداری قـرار میـگـیرند.

در ادامه با انواع ورق بیشتر آشنا میشید

قیمت ورق فولادی

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۲.۵ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۴ ۲/۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۶ ۳ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۴ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۸ ۴ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۹ ۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۱۰ ۵ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۶ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۶ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۸ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۸ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۱۰ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۱۲ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۱۵ عرض ۱.۵ رول فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه

ورق آجدار
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۲.۵ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۳ ۳ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۴ ۳ ۱.۲۵*۲.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۳ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۶ ۳ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۷ ۴ عرض ۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۸ ۴ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۹ ۴ ۲*۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۱۰ ۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۱۱ ۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۱۲ ۶ عرض ۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان فابریک تماس بگیرید  نامشخص

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۶ ۰.۵۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۱۵ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۱۶ ۱ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۱.۲۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۱.۸ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص
۲۴ ۳ عرض ۱ تاراز شهرکرد رول تماس بگیرید  نامشخص

قیمت ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل
ردیف آلیاژ ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳۰۴ ۱ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۳۰۴ ۱.۲۵ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۳ ۳۰۴ ۱.۵ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۴ ۳۰۴ ۲ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۳۰۴ ۲.۵ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۶ ۳۰۴ ۳ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۷ ۳۰۴ ۴ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۸ ۳۰۴ ۵ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۹ ۳۰۴ ۶ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۰ ۳۰۴ ۸ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۱ ۳۰۴ ۱۰ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۲ ۳۰۴ ۱۲ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۳ ۳۰۴ ۱۵ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۴ ۳۰۴ ۲۰ ۱.۵*۳ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۵ ۳۱۶ ۱ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۶ ۳۱۶ ۲ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۷ ۳۱۶ ۳ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۸ ۳۱۶ ۴ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۹ ۳۱۶ ۵ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۰ ۳۱۶ ۶ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۱ ۳۱۶ ۸ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۲ ۴۳۰ ۱ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۳ ۴۳۰ ۲ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۴ ۴۳۰ ۳ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۵ ۴۳۰ ۴ ۱*۲ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۶ ۴۳۰ ۵ ۱.۵*۳ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۷ ۴۳۰ ۸ ۱.۵*۳ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۸ ۴۳۰ ۱۰ ۱.۵*۳ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۲۹ ۴۳۰ ۱۲ ۱.۵*۳ شیت انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص

قیمت ورق سیاه کاویان

ورق کاویان
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید   نامشخص
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص

قیمت ورق سیاه اکسین

ورق اکسین
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۲ اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۳ ۱۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۱۲ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۶ ۱۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۷ ۱۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۸ ۲۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید  نامشخص
۹ ۲۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۲۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۳۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۵ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۳۵ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۰ ۶*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۴۰ ۱۲*۲ فولاد اکسین شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق st52

قیمت ورق st52
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۶ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان  تماس بگیرید نامشخص
۳ ۸ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان  تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۶ ۱۵ عرض ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۷ ۱۰ ۶*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز  تماس بگیرید نامشخص
۸ ۱۲ ۶*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز  تماس بگیرید نامشخص
۹ ۲۰ ۱۲*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز  تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۵ ۱۲*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز  تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰ ۶*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز  تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۴۰ ۱۲*۲ اکسین شیت فابریک انبار اهواز  تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ورق سبا
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۳ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۴ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۶ ۵ عرض ۱.۲۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۷ ۵ عرض ۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۶ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۹ ۶ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۸ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۸ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۱۰ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۱۲ عرض ۱.۵ فولاد سبا رول بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۱۲ ۶*۱.۵ فولاد سبا شیت بنگاه اصفهان تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق آجدار پرسی

ورق آجدار پرسی
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱*۲ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید  نامشخص
۳ ۳ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید نامشخص
۴ ۴ ۱ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۴ ۶*۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان شیت انبار اصفهان پرسی تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم
ردیف آلیاژ ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۵۰ ۰.۳ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰۵۰ ۰.۴ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۳ ۱۰۵۰ ۰.۵ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۰۵۰ ۰.۶ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۱۰۵۰ ۰.۸ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۶ ۱۰۵۰ ۱ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۷ ۱۰۵۰ ۲ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۸ ۱۰۵۰ ۴ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۹ ۱۰۵۰ ۵ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۱۰۵۰ ۶ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۱ ۱۰۵۰ ۷ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید  نامشخص
۱۲ ۱۰۵۰ ۸ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۱۰۵۰ ۱۰ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۱۰۵۰ ۱۲ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۱۰۵۰ ۱۵ عرض ۱ آلومینیوم پارس رول انبار تهران تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق اسید شویی

قیمت ورق اسید شویی
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه آنالیز حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان st۳۷ شیت کارخانه اصفهان  تماس بگیرید نامشخص
۲ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول کارخانه اصفهان  تماس بگیرید نامشخص
۳ ۲.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۴ ۳ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۳ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان stw۲۲ رول کارخانه اصفهان  تماس بگیرید نامشخص

قیمت ورق رنگی

ورق رنگی
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول قهوه ای تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول قرمز تماس بگیرید نامشخص
۳ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول سفید تماس بگیرید نامشخص
۴ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول نارنجی تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۰.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول آبی تماس بگیرید نامشخص

قیمت عرشه فولادی

قیمت عرشه فولادی
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) برند کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸۰ ۱۲۵۰ تاراز شهرکرد انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۰.۹۰ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۳ ۱ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۴ ۱.۲۵ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی

ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۲ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۳ ۰.۶۰ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۵ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۶ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۷ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۸ ۱ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۹ ۱.۲۵ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار تماس بگیرید  نامشخص
۱۰ ۱.۵ عرض ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۱۱ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۱.۸ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص
۱۳ ۲ عرض ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول انبار اصفهان تماس بگیرید  نامشخص