قیمت میلگرد

قیمت میلگرد به عواملی همچون نوع میلگرد ، کارخانه تولید کننده ، سایز میلگرد و… دارد که در ادامه با برخی از این عوامل آشنا میشویم.

میلگرد:

میلگرد، به فولادی که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده گفته می شود .

نام دیگر میلگرد آرماتور می باشد.از آنجایی که فولاد به کار رفته در سازه های بتن آرمه

به شکل سیم یا آرماتور می‌باشد، با آن فولاد میلگرد گفته می شود.البته به غیر از میلگرد

از مصالح دیگری جهت مستحکم کردن بتن از جمله نیمرخ‌های شکل، ناودانی و یا

قوطی نیز استفاده می‌شود.

آهن گستر بارمان
قیمت میلگرد - آهن باررمان

استاندارد میلگرد در ایران

در کشور های مختلف استاندارد میلگردها فرق دارد. همچنین در هر استاندارد طبقه بندی مشخصی برای خواص مکانیکی فولاد ها دارد .

کارخانه ی ذوب آهن در ایران تولید کننده ی عمده ی فولاد آرماتور می باشد که میلگرد تولیدی توسط این کارخانه مطابق با استاندارد روسی است .

طبق استاندارد روسی فولاد تولیدی به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :

  1. فولاد A-1

    این نوع میلگرد صاف و دارای مقاومت تسلیم ۲۳۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۳۸۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

  2. فولاد A-2

    ۲ این نوع میلگرد آجدار و دارای مقاومت تسلیم ۳۰۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۵۰۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

  3. فولاد A-3

    این نوع میلگرد آجدار و دارای مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ سانتی متر مربع و مقاومت کششی ۶۰۰۰ بر سانتی متر مربع می باشد

ذوب آهن

   قیمت میلگرد ذوب آهن:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ میلگرد ذوب آهن ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۲ میلگرد ذوب آهن ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ میلگرد ذوب آهن ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ میلگرد ذوب آهن ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ میلگرد ذوب آهن ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ میلگرد ذوب آهن ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ میلگرد ذوب آهن ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ میلگرد ذوب آهن ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ میلگرد ذوب آهن۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

کاشان

قیمت میلگرد کویرکاشان:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ میلگرد کویر کاشان ۸ m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ میلگرد کویر کاشان m10 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۳ میلگرد کویر کاشان m12 شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m8 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۲ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m14 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m18 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m20 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m22 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m25 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۱ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m30 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۲ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m32 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۳ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m36 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۴ میلگرد آجدار A3 کویر کاشان m40 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۱۰m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۱۲m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۱۴m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۱۶m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۱۸m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۲۰m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۲۲m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۲۵m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۹ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۲۸m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۳۲m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگیرید
۱۱ ميلگرد آجدار A4 کويرکاشان ۳۶m شاخه آجدار A4 کارخانه تماس بگيريد
رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ کلاف آجدار کوير کاشان ۸m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ کلاف آجدار کوير کاشان ۸m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ کلاف آجدار کوير کاشان ۱۰m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۴ کلاف آجدار کوير کاشان ۱۰m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ کلاف آجدار کوير کاشان ۱۲m کلاف آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
۶ کلاف آجدار کوير کاشان ۱۲m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ کلاف آجدار کوير کاشان ۱۴m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ کلاف آجدار کوير کاشان ۱۶m کلاف آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد شاهین بناب:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد فولاد شاهین بناب ۸m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد فولاد شاهین بناب ۸m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد فولاد شاهین بناب ۱۰m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد فولاد شاهین بناب ۱۰m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد فولاد شاهین بناب ۱۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد فولاد شاهین بناب ۱۴m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد فولاد شاهین بناب ۱۶m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد فولاد شاهین بناب ۱۸m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ میلگرد فولاد شاهین بناب ۲۰m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ میلگرد فولاد شاهین بناب ۲۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۱ میلگرد فولاد شاهین بناب ۲۵m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۲ میلگرد فولاد شاهین بناب ۲۸m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۳ میلگرد فولاد شاهین بناب ۳۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد فولاد خراسان:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد نیشابور ۸m شاخه اجدار A2 کارخانه  تماس بگيريد
۲ ميلگرد نیشابور ۱۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۳ ميلگرد نیشابور ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۴ ميلگرد نیشابور ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۵ ميلگرد نیشابور ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۶ ميلگرد نیشابور ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۷ ميلگرد نیشابور ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۸ ميلگرد نیشابور ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۹ ميلگرد نیشابور ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۰ ميلگرد نیشابور ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۱ ميلگرد نیشابور ۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد فولاد بردسیر کرمان:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۱۰m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
۲ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۱۲m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
۳ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۱۴m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
۴ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۱۶m شاخه آجدار A2 کارخانه  تماس بگيريد
۵ ميلگرد فولاد بردسير ۱۰m شاخه آجدار A3 کارخانه  تماس بگيريد
۶ ميلگرد فولاد بردسير ۱۰m شاخه آجدار A3 کارخانه  تماس بگيريد
۷ ميلگرد فولاد بردسير ۱۴m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۸ ميلگرد فولاد بردسير ۱۶m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۹ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۱۸m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۰ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۲۰m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۱ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۲۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۲ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۲۵m شاخه آجدار A3 کارخانه  تماس بگيريد
۱۳ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۲۸m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۴ ميلگرد فولاد بردسير کرمان ۳۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد فولاد قزوین:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد فولاد قزوين ۸m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد فولاد قزوين ۱۰m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد فولاد قزوين ۱۲m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد فولاد قزوين ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد فولاد قزوين ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد فولاد قزوين ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد فولاد قزوين ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد کویر تیکمه داش:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد کوير تيکمه داش ۸m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد کوير تيکمه داش ۱۰m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد کوير تيکمه داش ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد کوير تيکمه داش ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد کوير تيکمه داش ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد کوير تيکمه داش ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد کوير تيکمه داش ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ ميلگرد کوير تيکمه داش ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ ميلگرد کوير تيکمه داش ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۱ ميلگرد کوير تيکمه داش ۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد فولاد ابرکوه یزد:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد فولاد ابرکوه يزد ۱۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد فولاد ابرکوه يزد ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد فولاد ابرکوه يزد ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد فولاد ابرکوه يزد ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد فولاد ابرکوه يزد ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد فولاد ابرکوه يزد ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد فولاد ابرکوه يزد ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد فولاد ابرکوه يزد ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ ميلگرد فولاد ابرکوه يزد ۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد فولاد آناهیتا گیلان:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان ۸m شاخه اجدار A2 کارخانه  تماس بگیرید
۲ ميلگرد کارخانه فولاد آناهيتا گيلان ۱۰m شاخه اجدار A2 کارخانه  تماس بگیرید
۳ ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۴ ميلگرد کارخانه فولاد آناهيتا گيلان ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۵ ميلگرد فولاد آناهيتا گيلان ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۶ ميلگرد کارخانه فولاد آناهيتا گيلان ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۷ میلگرد فولاد آناهیتا ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۸ میلگرد کارخانه فولاد آناهیتا ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۹ میلگرد فولاد آناهیتا گیلان ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۱۰ میلگرد کارخانه فولاد آناهیتا گیلان ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۱۱ میلگرد فولاد آناهیتا ۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد فولاد ابهر:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ میلگرد فولاد ابهر m8 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ میلگرد فولاد ابهر m10 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۳ میلگرد فولاد ابهر m12 شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۴ میلگرد کارخانه فولاد ابهر m10 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ میلگرد فولاد ابهر m12 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ میلگرد فولاد ابهر m14 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ میلگرد فولاد ابهر m16 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ میلگرد فولاد ابهر m18 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ میلگرد فولاد ابهر m20 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ میلگرد فولاد ابهر m22 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۱ میلگرد فولاد ابهر m25 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۲ میلگرد فولاد ابهر m28 شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد پرشین فولاد:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد پرشين فولاد ۸m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
۲ ميلگرد پرشين فولاد ۱۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۳ ميلگرد پرشين فولاد ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۴ ميلگرد پرشين فولاد ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۵ ميلگرد پرشين فولاد ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۶ ميلگرد پرشين فولاد ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۷ ميلگرد پرشين فولاد ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۸ ميلگرد پرشين فولاد ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۹ ميلگرد پرشين فولاد ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۰ ميلگرد پرشين فولاد ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۱ ميلگرد پرشين فولاد ۳۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد ارگ تبریز:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد ارگ تبريز ۱۲ شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد ارگ تبريز ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد فولاد ارگ تبريز ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد ارگ تبريز ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد ارگ تبريز ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد ارگ تبريز ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد ارگ تبريز ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد ارگ تبريز ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

ظفربناب

قیمت میلگرد فولاد ظفربناب:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۸m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۱۰m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۱۲m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد ظفر بناب ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۱ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۲ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۳ ميلگرد فولاد ظفر بناب ۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد سیرجان ایرانیان:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۲ ۱۰m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
۳ ۱۰m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
۴ ۱۴m ميلگرد فولاد سيرجان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
۵ ۱۶m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگيريد
۶ ۸m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۷ ۱۰m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۸ ۱۲m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۹ ۱۴m ميلگرد فولاد سيرجان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۰ ۱۶m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۱ ۱۸m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۲ ۲۰m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۳ ۲۲m ميلگرد فولاد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۴ ۲۵m ميلگرد سيرجان ايرانيان شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد فولاد امیرکبیرخزر:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد فولاد اميرکبير خزر ۱۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد اميرکبير خزر ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد فولاد اميرکبير خزر ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد فولاد اميرکبير خزر ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد فولاد اميرکبير خزر ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد  اميرکبير خزر ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد فولاد اميرکبير خزر ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد فولاد اميرکبير خزر ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ ميلگرد اميرکبير خزر ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ ميلگرد اميرکبير خزر ۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۱۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۳۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۱ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۲ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۳۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۳ ميلگرد صبا فولاد زاگرس ۴۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد میانه:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد میانه ۸m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۲ ميلگرد میانه ۱۰m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۳ ميلگرد میانه ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۴ ميلگرد میانه ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۵ ميلگرد میانه ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۶ ميلگرد میانه ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۷ ميلگرد میانه ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۸ ميلگرد میانه ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۹ ميلگرد میانه ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۱۰ ميلگرد میانه ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید
۱۱ ميلگرد میانه ۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه  تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد فولاد فایکو :

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد فولاد فایکو ۸m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد فولاد فایکو ۱۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد فولاد فایکو ۱۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد فولاد فایکو ۱۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد فولاد فایکو ۱۴m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد فولاد فایکو ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد فولاد فایکو ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد فولاد فایکو ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ ميلگرد فولاد فایکو ۲۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ ميلگرد فولاد فایکو ۲۵m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۱ ميلگرد فولاد فایکو ۲۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۲ ميلگرد فولاد فایکو ۳۲m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۳ ميلگرد فولاد فایکو ۲۵m شاخه اجدار A4 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد آریان فولاد:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد صنايع آريان فولاد ۱۰m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد آريان فولاد ۱۲m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
 تماس بگيريد
۵ ميلگرد آريان فولاد ۱۰m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد آريان فولاد ۱۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد آريان فولاد ۱۴m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد آريان فولاد ۱۶m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ ميلگرد آريان فولاد ۱۸m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۰ ميلگرد صنايع آريان فولاد ۲۰m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۱ ميلگرد آريان فولاد ۲۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۲ ميلگرد آريان فولاد ۲۵m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۳ ميلگرد صنايع آريان فولاد ۲۸m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۱۴ ميلگرد صنايع آريان فولاد ۳۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد شاهرود:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد شاهرود ۱۰m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد شاهرود ۱۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد شاهرود ۱۴m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد شاهرود ۱۶m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد شاهرود ۱۸m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد شاهرود ۲۰m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد شاهرود ۲۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ ميلگرد شاهرود ۲۵m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۹ ميلگرد شاهرود ۲۸m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد
۱۰ ميلگرد شاهرود ۳۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگيريد

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد پارس آرمان:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد پارس آرمان ۸m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد پارس آرمان ۱۰m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد پارس آرمان ۱۲m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد حسن رود:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد حسن رود ۸m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد حسن رود ۱۰m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد حسن رود ۱۲m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد حسن رود ۱۴m شاخه اجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد حسن رود ۱۶m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد حسن رود ۱۸m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد حسن رود ۲۰m شاخه اجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد بافق:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ ميلگرد فولاد بافق یزد ۱۰ m شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۲ ميلگرد فولاد بافق یزد ۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۳ ميلگرد فولاد نورد بافق یزد ۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۴ ميلگرد فولاد بافق یزد ۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۵ ميلگرد فولاد بافق یزد ۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۶ ميلگرد فولاد بافق ۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۷ ميلگرد فولاد نورد شي ۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید
۸ میلگرد بافق یزد ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید

شرکت آهن گستر بارمان عرضه کننده انواع مقاطع فولادی از جمله میلگرد ، در تمامی سایز ها و با قیمت

های رقابتی می باشد. برای دریافت قیمت های روز فولاد لطفا با شماره ی ۰۲۱۹۱۳۳۱۰۶۰ تماس بگیرید.

قیمت میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان:

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز محل تحويل قيمت
۱ میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان ۸m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۲ میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان ۱۰m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید
۳ میلگرد فولاد خرمدشت تاکستان ۱۲m شاخه آجدار A2 کارخانه تماس بگیرید