طبق آمار های ارسالی حوزه ورق از سراسر کشور در هفته گذشته،  قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر روز شنبه در اصفهان ۹۵۰۰۰ ریال و در اهواز ۹۳۰۰۰ ریال بود که تا آخر هفته در اصفهان به ۹۷۰۰۰ ریال رسید ولی در اهواز موجود نبود و با توجه به روند صعودی قیمت ارز کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت ورق گرم دور از انتظار نمی باشد. ورق های مبارکه ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه ۹۵۱۱۳ ریال قیمت داشت که تا چهارشنبه تقریباً ثابت ماند با توجه به کاهش قیمت ورق ضخامت ۱۲ و ۱۵ میلیمتر میانگین قیمت روز چهارشنبه به ۹۴۸۷۵ ریال رسید.

فولاد مبارکه در هفته گذشته شروع به عرضه وسیع ورق در بورس فلزات کرد و با ثبات قیمت حجم وسیعی از ورق های گروه B و C  را عرضه نمود. این امر به آرامش بازار ورق کمک کرد اما مهمترین عامل ثبات بازار ورق به نظر می رسد تفاهم بین کارخانه ها و وزات صمت باشد. ورق کاویان نیز در هفته گذشته بازار آرامی را پشت سر گذاشت و با اندکی افت قیمت روبرو شد که میانگین قیمت ان در روز شنبه که ۹۵۲۵۰ ریال بود که در روز های آتی به ۹۴۵۰۰ ریال کاهش یافت. ورق های اکسین نیز تجربه ورق های کاویان را پشت سر گذاشتند و از میانگین قیمت ۱۱۹۳۷۵ ریال به ۱۱۷۲۵۰ ریال کاهش را تجربه نمودند.

ورق سرد در هفته ی گذشته با افت قیمت روبرو بود و میانگین قیمت آن در  روز شنبه ۱۶۷۰۴۵ ریال و در روز چهارشنبه به ۱۶۶۳۶۴ ریال کاهش یافت. علت این امر کاهش قیمت ورق ۱ میلیمتر به بالا بود که در واقع متاثر از پایین آمدن قیمت ورق گرم است. ورق گالوانیزه روندی مشابه ورق های دیگر را طی کرد و از ۱۴۷۶۲۰ ریال به ۱۴۶۴۰۰ ریال کاهش یافت که علت اصلی این افت قیمت پایین آمدن قیمت ورق گرم بود .